Tylko 20% pacjentów z cukrzycą typu 1 osiąga cel terapeutyczny mierzony HbA1c

Co piąty pacjent z cukrzycą typu 1 w USA osiąga optymalną kontrolę glikemii pomimo zastosowania tak zaawansowanych metod technologicznych jak pompy insulinowe czy systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM).

Stosowanie pomp insulinowych wzrosło z 57% w latach 2010-2012 do 63% w latach 2016-2018, szczególnie wśród młodszych dzieci poniżej 6 roku życia (z 50% do 60%) i w wieku 6-12 lat (58% do 68%). Zastosowanie pomp wzrosło także wśród dorosłych.

W tym samym czasie zastosowanie CGM wrosło nawet bardziej z 7% do 30%, szczególnie w latach 2013 i 2014.

Wśród 9657 uczestników dane średnich poziomów HbA1c mierzone w latach 2010-2012 i 2016-2018 były wyższe w ostatnim czasie, wzrastając z 7.8% w 2010-2012 do 8.4% w 2016-2018 (P < .001).

Wzrost był szczególnie wyraźny wśród nastolatków i młodych dorosłych.

Szczególnie, w latach 2016-2018 śr. HbA1c były najwyższe, na poziomie 9.3% wśród nastolatków w wieku 15-18 lat, dla dzieci w wieku 5 lat-8.1%, w wieku 28 lat-8.0%, 7.5%-7.9% powyżej 30 roku życia.

Odsetek pacjentów osiągających zgodnie z Zaleceniami ADA cele poniżej 7.5% u osób młodych do mniej niż 7.0% dla dorosłych wynosiły odpowiednio 17% i 21%.

HbA1c było znamiennie niższe u pacjentów stosujących pompy insulinowe i systemy CGM w porównaniu z pacjentami, którzy nie mają pomp i CGM, po uwzględnieniu wieku, czasu trwania cukrzycy, rasy, dochodów (P < .001).

Ale u pacjentów stosujących CGM, HbA1c nie różniło się znamiennie pomiędzy pacjentami stosującymi pompy insulinowe w porównaniu z osobami będącymi na intensywnej insulinoterapii, z wyjątkiem nastolatków i młodych dorosłych, gdzie HbA1c było niższe u tych stosujących pompy insulinowe.

Incydenty ciężkich hipoglikemii, obserwowane w latach 2016-2018, były niższe u pacjentów stosujących pompy vs u tych nie posiadających pompy (5% vs 9%; P < .001) i u tych stosujących i nie stosujących system CGM (5% vs 7%; P = .06).

Kwasice ketonowe także pojawiały się rzadziej u pacjentów stosujących pompy w porównaniu z iniekcjami (2% vs 4%; P = .002) i u tych stosujących lub nie CGM (1% vs 3%; P = .04).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.