U jakich pacjentów sitagliptyna, a u jakich linaglitpyna na podstawie wyników badań sercowo-naczyniowych?

Badanie z linagliptyną

CARMELINA
(N=6,979)

Badanie z sitagliptyną

TECOS
(N=14,671)

Główne kryteria włączenia pacjenta do badania

Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe
(choroba sercowo-naczyniowa i/lub przewlekła choroba nerek)

Choroba sercowo-naczyniowa

Pierwszorzędowy punkt końcowy

3-punktowy MACE
HR 1.02 (0.89–1.17)

p=0.0002 dla non-inferiority

p=0.74 dla superiority

4-punktowy MACE
HR 0.98 (0.89–1.08)

Drugorzędowy punkt końcowy

Złożony nerkowy punkt końcowy

HR 1.04 (0.89–1.22)

3-punktowy MACE
HR 0.99 (0.89–1.10)

Hospitalizacje z powodu niewydolności serca

HR 0.90 (0.74–1.08)

HR 1.0 (0.83–1.20)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.