Wkrótce pierwszy lek generyczny inhibitora DPP-4 w USA?

Indyjska firma farmaceutyczna utworzona w 1907 roku, zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą leków generycznych, Alembic, otrzymała wstępną zgodę FDA na produkcję tabletek alogliptyny i alogliptyny z metforminą w dawkach 12.5 mg/500 mg i 12.5 mg/1000 mg.

Pierwszy inhibitor DPP-4 został wprowadzony na rynek ponad dziesięć lat temu i stał się od razu jednym z najbardziej popularnych leków przepisywanych w cukrzycy typu 2 jako leczenie dodane do metforminy. Złożyło się na to wiele czynników takich jak: wysoka skuteczność inhibitorów DPP-4, duży profil bezpieczeństwa i mała ilość zdarzeń niepożądanych, stosowanie raz na dobę, brak przyrostu masy ciała oraz bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe mierzone 3-punktowym MACE (dla alogliptyny w badaniu EXAMINE) w porównaniu z placebo.

Alogliptyna, oryginalnie należąca do firmy Takeda, została wprowadzona w Indiach jako lek generyczny w 2015 roku. W ciągu roku sprzedaż tego leku wzrosła o 100% w przeciwieństwie do wzrostu 40% innych inhibitorów DPP-4 takich, jak: sita-, vilda-, saxa- i linagliptyna.

Z drugiej strony badania wskazują, iż w porównaniu z pochodnymi sulfonylomocznika, wyższe koszty związane np. ze stosowaniem sitagliptyny przełożyły się na mniejszą liczbę zużywanych pasków do glukometrów, mniejszą liczbę epizodów hipoglikemii, mniejszą liczbę incydentów MACE czy odroczenie w czasie insulinoterapii.

Zapewne wprowadzenie na rynek tańszego leku generycznego inhibitora DPP-4 będzie wiązało się ze znacznie większą dostępnością dla pacjentów z cukrzycą typu 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.