XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 16-18 maja, Lublin

Uroczyste otwarcie XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbędzie się w czwartek 16 maja o godz. 16.30 -18.00, następnie od 18.00 -19.00 będziemy mieli przyjemność wysłuchać wykładów im. Mieczysława Wierzuchowskiego oraz wykładu im. Jakuba Węgierki, podczas inauguracyjnej sesji plenarnej.

Wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego pt. Cukrzyca oceniana oczami metabolomiki wygłosi dr hab. n. med. Michał Ciborowski, natomiast wykład im. Jakuba Węgierki pt. W pogoni za sukcesem w diabetologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec.

Z kolei w piątek, 17 maja, o godz. 8.00-9.30 podczas sesji specjalnej, której będą przewodniczyć: prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, a gościem honorowym będzie prof. Ralph A. DeFronzo, wysłuchamy debaty nt.: Treatment of T2DM: A Rational Approach Based Upon It’s Pathophysiology.

Następnie w godz. 9.45-10.45 swój czas antenowy będą miały firmy farmaceutyczne m. in: Mundipharma z sesją nt. Roli inhibitorów SGLT2 w świetle najnowszego konsensusu ADA/EASD 2018– przegląd skuteczności klinicznej (The role of SGLT2 inhibitors in the light of the latest DA/EASD 2018 consensus statement – a review of the clinical efficacy), w której będzie uczestniczył ponownie prof. Ralph A. DeFronzo. Wszystko co chcieliście wiedzieć o flozynach, a nie mieliście do tej pory okazji zapytać o to profesorów Ralpha de Fronzo, Macieja Małeckiego i Leszka Czupryniaka – sesja pytań i odpowiedzi (Everything you would like to know about flozins, and you had no opportunity to ask professors Ralph de Fronzo, Maciej Małecki and Leszek Czupryniak – Q&A session).

W tym samym czasie firma Roche Diabetes Care Polska skoncentruje się na temacie: Time in Range, czyli jak pozostać w zakresie przy pomocy nowych technologii w cukrzycy? Sesję poprowadzą: dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska, dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek oraz dr n. med. Andrzej Gawrecki.

Od 11.00-12.00 odbędą się sesje prac oryginalnych: Kobieta i cukrzyca, Biologia molekularna, Cukrzyca typu 1 – sesja młodych naukowców oraz sesja tematów różnych.

12.25-13.25 to ponownie sesje firmowe m. in . Novo Nordisk pt. Czas zmian. Dlaczego warto nowocześnie leczyć pacjentów z cukrzycą? W dyskusji wezmą udział: dr hab. n med. Anna Popławska-Kita, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki oraz prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Po lunchu w godz. 14.45-15.45 sesja Boehringer Ingelheim: Dolce vita – zmiana paradygmatu i priorytetów terapii cukrzycy typu 2. Panel ekspertów to prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, dr hab. n med. Anna Tomaszuk-Kazberuk, prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Michał Holecki.

Piątkowy dzień naukowy zakończą sesje: Konsultanta Krajowego, Diabetologii Klinicznej, Powikłań Stopy Cukrzycowej oraz Cukrzycy typu 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.