XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Lublin – sesje sobotnie, 18 maja

Sesje naukowe – przed- i popołudniowe:

Worldwide Diabetes z przewodniczącym prof. dr hab. n. med. Leszkiem Czupryniakiem.

Układ nerwowy w cukrzycy – Obalamy mity – w neuropatii obwodowej mózg też choruje, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Czy neuropatia słuchowa istnieje i chorzy na cukrzycę słyszą gorzej? – dr n. med. Mariusz Dąbrowski, Witamina D3 w leczeniu neuropatii obwodowej – prof. dr hab. n. med. Liliana Majkowska.

Sesja Szkoły Pompowej – Pompy insulinowe pętli zamkniętej „Zrób to sam” – postęp mierzony w tygodniach a nie w latach, dr n. med. Andrzej Gawrecki, prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Oczywiste pytania do „młodych pompiarzy”, nieoczywiste odpowiedzi – mgr Teresa Benbenek-Klupa, Zestawy infuzyjne – bezpieczeństwo, problemy, rekomendacje, dr n. med. Bartłomiej Matejko.

Sesja Diabetologii Społecznej im. Prof. Łopatyńskiego: Słowo pamięci o Panu Profesorze Jerzym Łopatyńskim – dr n. med. Piotr Dziemidok, Uzależnienia w wieku rozwojowym a cukrzyca -dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, Nierówności społeczne a cukrzyca – dr n. med. Piotr Dziemidok, Ministerstwo o programie rzucenia palenia.

Sesje firm farmaceutycznych m. in. firmy Merck: Częste problemy, trudne diagnozy. Jak choroba tarczycy może zmienić decyzję terapeutyczną diabetologa, aby skutecznej chronić serca pacjentów z cukrzycą t.2. Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, dr n. med. Helena Jastrzębska.

Sesja Badań Podstawowych i Genetyki: Czy w praktyce klinicznej potrzebujemy badań genetycznychw cukrzycy poligenowej (cukrzycy typu 1 /cukrzycy typu 2/LADA) ? prof. dr. hab. n. med. Adam Krętowski, Gdy marzenia stają się rzeczywistoscią… czyli jak możemy leczyćprzyczynowo polskich pacjentów z zespołem Wolframa?dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska, Metoda sekwencjonowania nowej generacji jako efektywne narzędziew diagnostyce pacjentów z podejrzeniem cukrzycy monogenowejprof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec.

Sesja Sekcji Diabetologiczno-Kardiologicznej: Pacjent z cukrzycą i niewydolnością serca – co to oznacza dla diabetologa? -prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Dzida. Niewydolność serca w cukrzycy okiem kardiologa -dr hab. n med. Tomasz Zapolski. Próby interpretacji skuteczności niektórych leków przeciwcukrzycowych w niewydolności serca – prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki.

Sesja Zespołu ds. powikłań nerkowych cukrzycy: Kopeptyna jako predyktor progresji choroby nerek u chorych na cukrzycę – doc. dr hab. n. med. Joanna Żywiec. Obecność umiarkowanego białkomoczu, a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę -prof. dr hab. n. med. Edward Franek. Stosowanie blokerów SGLT2 oraz agonistów receptora GLP-1 u chorych na cukrzycę typu 2 w zapobieganiu progresji cukrzycowej choroby nerek – prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak.

Sesja Pielęgniarska: Pielęgniarstwo diabetologiczne – PERSPEKTYWY – mgr Alicja Szewczyk. Skuteczna współpraca w zespole interdyscyplinarnym – doświadczenia własne, Agnieszka Karczewska, Krystyna Ośródek. Insulinoterapia – wyzwania, kontrowersje, możliwości rozwiązań – wyniki dwuośrodkowego badania ankietowego oraz doświadczeń własnych -mgr Bożena Rabowicz, mgr Danuta Bukowska, mgr Beata Stepanow, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht. Ogólnopolskie badanie Polska rodzina z cukrzycą – potrzeby, standardy, plany na przyszłość, mgr Beata Stepanow Ludwik Szewczyk.

Sesja Sekcji Powikłań Ocznych: Cukrzycowy obrzęk plamki – obecny stan wiedzy dotyczący diagnostyki,modelów leczenia i jego efektów – dr hab. n. med. Anna Śmiech-Zubilewicz. Jaskra a cukrzycowa choroba oczu -prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik. Zastosowanie nowych leków przeciwhiperglikemicznych w zapobieganiu i leczeniu retinopatii cukrzycowej w odniesieniu do algorytmu leczenia hiperglikemii DM2 ADA/EASD 2019 – prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz. Jaki wpływ na występowanie i rozwój retinopatii cukrzycowej ma intensyfikacja leczenia przeciwhiperglikemicznego? prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.