Zalecenia 2019 AHA/ACC dotyczące prewencji pierwotnej w chorobach sercowo-naczyniowych

Amerykańskie towarzystwa naukowe: American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) wydały zalecenia dotyczące prewencji pierwotnej w chorobach sercowo-naczyniowych.

Jak oczekiwano, jedna z głównych zmian dotyczy rekomendacji zaprzestania stosowania aspiryny w prewencji pierwotnej po ostatnio opublikowanych wynikach badań ARRIVE, ASCEND, i ASPREE, gdzie balans pomiędzy ryzykiem krwawienia, a korzyściami stosowania aspiryny został przesunięty.

80% chorób sercowo-naczyniowych można uniknąć poprzez modyfikację stylu życia i tzw. zdrowy styl życia, który jest najważniejszą częścią prewencji.

Ocena ryzyka:

Osoby pomiędzy 40-75 rokiem życia powinny przejść ocenę 10-letniego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, osoby 20-39 roku życia co 4-6 lat powinny przejść ocenę czynników ryzyka. Należy przeprowadzić rozmowę pomiędzy klinicystą a pacjentem dotyczącą inicjacji farmakoterapii, takiej jak leczenie przeciwnadciśnieniowe, leczenie statynami czy aspiryną.

Dieta:

Powinna być zdrowa z zawartością warzyw, owoców, orzechów, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych, białka zwierzęcego, ryb, z unikaniem przetworzonego mięsa, węglowodanów, sodu, słodkich napojów. Zaleca się zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami wielonienasyconymi i mononienasyconymi i mocno rekomenduje unikanie tłuszczów trans.

Wysiłek fizyczny:

Wymagana jest rutynowa konsultacja pacjenta w zakresie wysiłku takiego, jak umiarkowany do intensywnego wysiłek przynajmniej 150 minut tygodniowo lub 75 minut tygodniowo energicznego-intensywnego wysiłku fizycznego.

Otyłość:

Rekomenduje się ograniczenie kaloryczności posiłków w celu utraty masy ciała. BMI powinno się oceniać raz w roku lub częściej wraz z pomiarem obwodu pasa w celu oceny ryzyka metabolicznego. Ocena stylu życia powinna obejmować psychosocjalne czynniki stresujące, higienę snu i inne indywidualne bariery.

Cukrzyca:

W celu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego stosuje się oprócz redukcji glikemii: dietę i wysiłek fizyczny (indywidualny plan), ocenę ciśnienia krwi, cholesterolu, farmakoterapię: metforminę w 1 rzucie, inhibitor SGLT-2 jako leczenie dodane do metforminy.

Palenie tytoniu:

Ocena palenia tytoniu powinna się odbywać na każdej wizycie lekarskiej i u pacjentów palących silna rekomendacja rzucenia palenia powinna mieć miejsce. U osób palących powinno się zastosować jedno z siedmiu zaakceptowanych terapii farmakologicznych.

Aspiryna:

Małe dawki aspiryny są obecnie rozważane (IIb) u pacjentów 40-70 rokiem życia, którzy mają podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe, ale nie mają podwyższonego ryzyka krwawienia. Małe dawki nie powinny być rekomendowane u pacjentów powyżej 70 roku życia i u wszystkich pacjentów z ryzykiem krwawienia.

Statyny:

Statyny są rekomendowane w prewencji pierwotnej u pacjentów z podwyższonym cholesterolem LDL (≥190 mg/dL), z cukrzycą, pomiędzy 40-75 rokiem życia, u osób z podejrzeniem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, po konsultacji dotyczącej ryzyka pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Ciśnienie tętnicze krwi:

Głównym zaleceniem jest zmiana stylu życia, włączając dietę DASH. Dla pacjentów wymagających leczenia farmakologicznego cel terapeutyczny powinien być niższy od 130/80 mm Hg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.