Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019. Edukacja terapeutyczna.

Opracowano we współpracy z mgr Alicją Szewczyk, konsultantem ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.

Najważniejsze rekomendacje

  • Edukacja jest podstawą skutecznej opieki nad chorymi na cukrzycę oraz skutecznej prewencji cukrzycy. [A]
  • Wszystkie osoby z cukrzycą i ich opiekunowie powinni uczestniczyć w edukacji diabetologicznej w celu pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu samoopieki w cukrzycy oraz wsparcia we wdrożeniu i utrzymywaniu ciągłej samokontroli. [B]
  • Podstawowymi zadaniami edukacji diabetologicznej są skuteczna samoopieka, poprawa wyrównania metabolicznego oraz jakości życia, a także wsparcie dla pacjenta z cukrzycą/jego opiekunów. Skuteczność edukacji oraz jej programy podlegają systematycznemu monitorowaniu, ocenie i metodycznemu doskonaleniu. [C]
  • Edukacja diabetologiczna powinna być skupiona na pacjencie, na jego indywidualnych potrzebach. [B]
  • Wspólne i jednolite stanowisko diabetologicznego zespołu wielospecjalistycznego wpływa korzystnie na kontrolę metaboliczną i aspekt psychologiczny leczenia. [B]
  • Wszyscy pacjenci z cukrzycą i ich opiekunowie powinni mieć dostęp do zinstytucjonalizowanej edukacji. [B]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.