Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej