Związek pomiędzy ciężką hipoglikemią a incydentalnymi dysfunkcjami poznawczymi i demencją

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy ciężką hipoglikemią, a incydentalnymi dysfunkcjami poznawczymi i demencją u pacjentów w średnim wieku i starszych z cukrzycą typu 2. Jednakże, czy hipoglikemie ciężkie czy nie-ciężkie poprzedzają dysfunkcje poznawcze nie jest jasne. Celem badania była analiza związku pomiędzy hipoglikemiami a incydentalnymi dysfukcjami poznawczymi w grupie pacjentów w badaniu ORIGIN z glarginą. Ta prospektywna analiza z randomizowanego badania klinicznego obejmowała pacjentów z dysglikemiami, którzy mieli dodatkowo czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i przeszli badanie Mini-Mental State Examination (MMSE) ‡24 (N = 11,495). Ciężkie i nie-ciężkie zdarzenia hipoglikemii były kolekcjonowane prospektywnie podczas średnio trwającego okresu 6.2 lat obserwacji. Incydenty dysfunkcji poznawczych były definiowane jako demencja lub wynik MMSE<24. Analiza danych nie wykazała związku pomiędzy ciężkimi hipoglikemiami, a incydentalnym zaburzeniem poznawczym zarówno przed (HR 1.16; 95% CI 0.89, 1.52) jak i po (HR 1.00; 95% CI 0.76, 1.31) ciężkiej hipoglikemii. Przeciwnie, nie-ciężkie hipoglikemie były związane z zaburzeniami poznawczymi zarówno przed (HR 0.59; 95% CI 0.52, 0.68) jak i po (HR 0.58; 95% CI 0.51, 0.67) incydencie.

W powyższym badaniu nie wykazano wzrostu ryzyka incydentalnych zaburzeń poznawczych u 11 495 pacjentów w średnim wieku z dysglikemiami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.